Kullanım Koşulları

Benim Gibi, mevcut kullanım şartlarının işbu sayfa üzerinde belirtildiği, kullanıcıların cevapladıkları sorular üzerinden yapılacak kişilik analizi ile en uygun gerçek arkadaşlık listesini görüntüleyebilecekleri servistir. İlgili kullanım şartları servis esnasında dikkat edilmesi gereken kuralları açıklamaktadır. Servisi kullanmak için en az 18 yaşında olmalısınız. Kullanım şartları, hizmeti sunan firma ile kullanıcı arasında düzenlenmiş, elektronik ortamda alınan onay ile kabul edilmiş ve yürürlüğe girmiştir. Kullanıcı, cep telefonu ile portale giriş yaparak işbu şartlarda yer verilen tüm hüküm ve koşulları okuduğunu, anladığını ve onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder. İşbu kullanım şartlarını kabul etmiyor ve/veya onaylamıyorsanız lütfen servisi kullanmayınız.

Tanımlar

Kullanıcı: Benim Gibi servisine giriş yapan gerçek kişiyi tanımlamaktadır.

Portal: Kullanıcıların anlık olarak giriş yapabildiği, önceden belirlenen içerik ve/veya soruları cevaplayabileceği web arayüzü tanımlamaktadır.

Servis Akışı

Kullanıcı, cep telefonuna iletilecek doğrulama kodu ile portal üzerinden anlık giriş işlemini tamamlayıp, önceden belirlenen içerik ve/veya soruları yine önceden belirlenen seçenekler içerisinden yapacağı tercihler ile yanıtlayabilir. İlk adım soru setiyle kendisi ve tanışmak istediği insanla ilgili cinsiyet, yaş gibi temel bilgileri vererek profilini oluşturan kullanıcı, katıldığı her kişilik testiyle de profilini zenginleştirebilecektir. Çözülen kişilik testleriyle zenginleşen kullanıcı profilleri, diğer kullanıcıların o kullanıcıyla ilgili daha fazla bilgi sahibi olmasına ve sistemin algoritmik olarak daha fazla hedefli tanışma önerileri sunmasına fayda sağlayacaktır

Kullanıcının Hak ve Yükümlülükleri

Kullanıcı, işbu kullanım şartlarını kabul etmekle birlikte portal içerisinde yer alan ve kullanıma ilişkin olarak yapılacak her türlü bilgilendirme ve/veya uyarıyı dikkate alacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Kullanıcı tarafından dikkate alınmayan ve/veya uygun olmayan davranışlarından dolayı firmanın herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

Kullanıcı, yürürlükteki kanun ve yasalar gereğince yükümlü olduğu durumlar içerisinde, resmi makamlarca talep edilen açıklamalarda bizzat sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

Kullanıcı, portal aracılığıyla sunulan hizmetlerden faydalanabilmek amacıyla kullandığı sisteme erişim bilgilerinin (cep telefonu numarası, giriş şifresi vb.) güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin erişiminden uzak tutulması ve/veya kullanılmasına ilişkin hususların tamamından sorumludur. Cep telefonu numarası ve giriş şifresi ile gerçekleştirilen her işlem kullanıcı tarafından gerçekleştirilmiş sayılacaktır.

Kullanıcı, portal içerisinde kendisinden farklı gerçek bir kişi ve/veya kuruluşa ait bilgi (ad-soyad vb.) ve/veya içerik (görsel, fotoğraf, logo vb.) kullanmayacağını; ırkçı, müstehcen, pornografik, şiddet/tehdit vb. bir durum barındıran herhangi bir içerik yayınlamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. 

Kullanıcı, firmanın yazılı rızası olmadan işbu kullanım şartları ve/veya kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini kısmen veya tamamen üçüncü kişilere devredemez.

Kullanıcının portal üyeliği bireysel bir üyelik olup, şirketler ve/veya işletmeler tarafından herhangi bir ticari amaca yönelik olarak kullanılamaz ve tespit edilmesi halinde mevcut portal üyeliği iptal edilir. Kullanıcı, portal üyeliğini ticari bir amaç doğrultusunda oluşturmadığını ve/veya ticari bir kullanım yapmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

Kullanıcı, portalde bulunan herhangi bir içerik ve/veya içerikleri elde etmek amacıyla güvenliği tehdit eden ve/veya edebilecek herhangi bir girişimde bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

Kullanıcı, portal içi ve/veya portal dışındaki sözlü (iletişimsel) ve/veya fiziki davranışların tamamından bizzat sorumlu olacağını, herhangi bir kullanıcıya yönelik korkutmak, karalamak, tehdit ve/veya takip etmek, saldırmak, vb. eylemlerde bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

Kullanıcı, herhangi bir neden/sebep belirtmeksizin portal üzerindeki üyeliğini sonlandırabilir.

Kullanıcının Hak ve Yükümlülükleri kapsamında işbu yazı üzerinde belirtilen durum ya da durumların tespiti ve/veya yaşanması halinde firmanın maddi/manevi tazminat hakları kendine saklıdır.

Firmanın Hak ve Yükümlülükleri

Firma, sunduğu hizmet hakkında herhangi bir uyarıya gerek kalmaksızın yenileme, değiştirme ve/veya durdurma hakkını saklı tutar.

Firma, kullanıcıların iletişim kurabilmeleri için double opt-in (çift onay) sistemi ile iletişim onayı ve son kararı kullanıcılara bırakmaktadır. Kullanıcıların portal içi ve/veya portal dışındaki sözlü (iletişimsel) ve/veya fiziki davranışlarından sorumlu değildir.

Firma, portal üzerinden reklam/tanıtım amacıyla sunulan url ve/veya benzeri tanıtımların içeriğinden sorumlu değildir.

Portal üzerinde herhangi bir arıza, kesinti vb. teknik ve/veya donanımsal problemler yaşanmasından firma sorumlu değildir.

Tüm portal içeriği (metinler, logo ve fotoğraflar, videolar, kaynak kod, veri tabanı, yazılım vb.) firmaya ve/veya iş ortaklarına aittir.

Firma, yaşanan teknik bir problem, usulsüz bir girişim tespiti, hile, sahtekarlık, dolandırıcılık vb. durumlar tespit edildiği takdirde mevcut portal erişimini durdurma, erteleme ve/veya iptal etme hakkını saklı tutar.

Firmanın Hak ve Yükümlülükleri kapsamında işbu yazı üzerinde belirtilen durum ya da durumların tespit edilmesi ve/veya yaşanması halinde firmanın maddi/manevi tazminat hakları kendine saklıdır.

Firma Bilgileri

Şirket Unvanı: Artı Mobil İletişim Telekomünikasyon Bilgisayar ve Tekstil San. ve Tic. Ltd. Şti.
Adres: Kazımdirik Mah. 372. Sok. Öğrenci Yurdu Sitesi A Blok No:12/2 Bornova – İzmir
E-posta: destek@benimgibi.club

Ticari Elektronik İletiler

Kullanıcı, işbu kullanım şartlarını kabul etmekle birlikte firma ve/veya iş ortakları tarafından yürütülen kampanyalar, avantaj ve promosyonlar, ürün ve hizmet tanıtımları vb. durumlar hakkında iletişime geçilmesi durumunu kabul etmiş sayılır.

Mücbir Sebepler

“Mücbir sebep” terimi, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet problemleri, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları vb. durumlar sebebiyle firmanın kontrolü dışında gerçekleşecek olay/olaylar olarak tanımlanmaktadır.

Yasa ve yükümlülükler kapsamında kanunen mücbir sebep sayılan bütün durumlarda, firmanın işbu kullanım şartlarından biri ve/veya fazlasını geç ve/veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle sorumlu değildir. Bu ve benzeri durumlar için firmadan herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir.

İşbu portal üzerinde yer alan Gizlilik Politikası ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hakkında bilgilendirme metni de bu içeriğin bir parçasıdır.